DIVÍRTETE CONECTÁNDOTE, XOGANDO e APRENDENDO

Aquí tes un montón de enlaces a páxinas nas que o vas pasar moi ben ou das que aprenderás moito.
Animádevos e clicade nelas, están moi ben:
coñecemento do medio:

PARA O TEMA DA PREHISTORIA e A IDADE ANTIGA:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/04/animaciones/a_fc_anim01_2_v00.html(eixe cronolóxico coas etapas da Historia)
http://www.omerique.net/polavide/wqprehistoria/index.html (boa unidade didáctica do colexio Pablo de Olavide: contén diapositivas sobre a Prehistoria e un cuestionario previo de coñecementos sobre o tema)
http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf (moi boa páxina, xa a coñecemos: contén unha viaxe pola historia)
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/cono6/prehistoria/indice.htm
http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/webactivhotpot/raiz/Hot%20Pot/cono6/prehistoria2/indice.htm (con preguntas para facer o repaso)
http://www.romereborn.virginia.edu/ (recreación dixital da antiga Roma: está en inglés)
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/grecia_roma_raices_occidente/index.html
(páxina chilena sobre Roma e Grecia)
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/04/animaciones/a_fc_anim01_3_v00.html
(a romanización)
http://www.artehistoria.jcyl.es/index.html (revista dixital de arte e historia)
http://www.kalipedia.com/historia-espanola/ (enciclopedia dixital da editorial Santillana)
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3432 (actividades zona CLIC de Historia)


VÍDEOS DE YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=8-ulZQJ9nxk&feature=related (un video bien chulo para el tema)

http://www.youtube.com/watch?v=dX-y0y9sI-g (monumentos megalíticos)
http://www.youtube.com/watch?v=Kk_G2XKw1Sg (dolmen de Dombate)
http://www.youtube.com/watch?v=jyhgFiY3T-E  (Stonehenge)


PARA O TEMA DA NUTRICIÓN:
http://www.supersaber.com/digestivo.htm (o aparello dixestivo)http://www.medtropolis.com/vbody.asp MOI BOA PÁXINA SOBRE O APARATO DIXESTIVO (xa a vimos con anterioridade cando traballamos a función de relación; hai que entrar no TRACTO DIXESTIVO) http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm UNIDADE DIDÁCTICA sobre a circulaciónhttp://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/actividades.htm (APARELLOS CIRCULATORIO E EXCRETOR, actividades interactivas; contén ademais propostas de investigación)http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/aparato_circulatorio.htm (ACTIVIDADES INTERACTIVAS sobre o aparato circulatorio)
videos variados:

http://www.youtube.com/watch?v=uXIZOKo8TLU Corazón y Circulación Sanguinea -2, vídeo de NATIONAL GEOGRAPHIC http://www.youtube.com/watch?v=tHsdOTVDHG4&feature=related (MOI BOA EXPLICACIÓN)
http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t6/index.swf (moi boa presentación do tema A REPRODUCIÓN HUMANA)
http://www.aulaticdecris.blogspot.com/ -con múltiples enlaces moi interesantes-
www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm -mapas flash interactivos-
http://www.worldmapper.org/textindex/text_index_es.html -mapas curiosos-
http://heleire-hahaha.blogspot.com/ -é o blog persoal dunhas compañeiras de clase-
http://lasgominolas-pepuchi.blogspot.com/ -outro blog persoal dunha das nosas compañeiras-
http://divierteteaqui-tirsa.blogspot.com/ -outro blog persoal dunha das nosas compañeiras-
www.googleartproject.com/ -para recorrer museos e cadros do mundo-
http://www.nga.gov/kids/ -páxina para nenos da National Gallery de Washington-
http://www.glogster.com/ páxina que permite crear murais-


http://bibliotecasoleiros.blogspot.com/ -blog das bibliotecas de Oleiros-
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/  (xogos educativos e interactivos en liña)
minujuegos:
http://www.minijuegos.es/
http://www.juegos.com/
http://www.boombang.tv/e